Nghiên cứu > Đề tài khoa học

Hội thảo xin ý kiến đóng góp đề tài cấp Bộ “ Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Trung Quốc và một số hàm ý chính sách đối với Việt Nam”

Cập nhật lúc: 23/10/2015 11:24:22 AM

Ngày 22/10/2015, Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia đã tổ chức buổi hội thảo xin ý kiến đóng góp cho các nghiên cứu khoa học trong đề tài cấp Bộ “ Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Trung Quốc và một số hàm ý chính sách đối với Việt Nam” do Thạc sỹ Đặng Ngọc Trâm làm chủ nhiệm.

Mục tiêu của Đề tài là nghiên cứu về lý thuyết đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp từ các nền kinh tế đang phát triển và thực chứng từ trường hợp của Trung Quốc, đồng thời đánh giá chính sách và thực trạng đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam. Trên cơ sở đó đề tài chỉ ra một số hàm ý chính sách cho Việt Nam trong xây dựng các chính sách hỗ trợ đầu tư ra nước ngoài và ứng phó với tác động của xu thế đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Trung Quốc tới quan hệ thương mại – đầu tư Việt Nam – Trung Quốc trong thời gian tới.
 
Kết cấu của Đề tài nhóm nghiên cứu đã lựa chọn đi từ tổng quan nghiên cứu FDI từ các nền kinh tế đang phát triển và chiến lược “ra bên ngoài” (going out – going global) của Trung Quốc đến việc thực tiễn đầu tư trực tiếp ra bên ngoài của Trung Quốc và xu hướng phát triển, và cuối cùng là vấn đề đầu tư trực tiếp ra bên ngoài của Việt Nam để qua đó đưa ra một số hàm ý chính sách.
 
Tại buổi hội thảo, các chuyên gia đã có những nhận xét khách quan và khá tích cực. Nhìn chung, chủ đề nghiên cứu và các kết quả nghiên cứu của Đề tài được đánh giá cao. Về cơ bản, Đề tài đã giải quyết được được các vấn đề đặt ra trong mục tiêu cũng như kết cấu của đề tài như: chỉ ra được các làn sóng FDI từ các nền kinh tế đang phát triển; chiến lược “ra bên ngoài” (going out – going global) của Trung Quốc; tình hình, đặc điểm và dự báo xu thế phát triển đầu tư trực tiếp ra bên ngoài của Trung Quốc; tình hình đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt nam; đưa ra một số hàm ý chính sách đối với dòng vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam cũng như hàm ý chính sách đối với ứng phó dòng OFDI từ Trung Quốc.
 
Tuy nhiên, để các kết quả của Đề tài có tính ứng dụng cao hơn nữa, các chuyên gia cũng nhận định cần phải sửa đổi và bổ sung một số vấn đề nghiên cứu như: nghiên cứu thêm các xu thế dòng đầu tư của Trung Quốc trong thời gian tới; làm rõ thêm tình hình đầu tư của Trung Quốc tại Việt Nam cũng như ASEAN; bổ sung thêm hàm ý chính sách về thu hút vốn đầu tư từ Trung Quốc cũng như đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài.
 
Chi tiết về kết quả nghiên cứu của Đề tài, Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế xã hội quốc gia sẽ cung cấp đến các chuyên gia, nhà nghiên cứu và các độc giả quan tâm trong thời gian sớm nhất.
 
 
Trích nguồn:
Tác giả: BBT
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Số lượt truy cập : 1097202