Chính sách - Pháp luật

Điểm mới trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều về thuế

Cập nhật lúc: 03/09/2015 04:51:10 PM

Theo Bộ Tài chính, để tiếp tục hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật liên quan nhằm thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 thì cần thiết phải có những giải pháp tài chính đồng bộ, trong đó có giải pháp về thuế.

Bộ Tài chính đã dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế gồm 8 điều, đề xuất sửa đổi, bổ sung 27 nội dung của 7 luật thuế.

Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung 9 nội dung của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; 4 nội dung Luật thuế thu nhập cá nhân; 3 nội dung Luật thuế giá trị gia tăng; 3 nội dung Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; 1 nội dung Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; 1 nội dung Luật thuế bảo vệ môi trường; 6 nội dung Luật quản lý thuế.

Bộ Tài chính cho biết, việc sửa đổi, bổ sung này nhằm đảm bảo tính nhất quán của chính sách, theo đó tập trung sửa đổi, bổ sung những vấn đề bất cập so với thực tế, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Đồng thời, tiếp tục đảm bảo đơn giản, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá công tác quản lý thuế, phù hợp với xu thế cải cách hệ thống thuế; phòng chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Nguồn: Chính phủ
 

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: La Hoàn (tổng hợp)
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202