Nghiên cứu > Hội thảo khoa học

Nghiên cứu và ứng dụng phương pháp dự báo Trung hạn ở Liên bang Nga vào Việt Nam

Cập nhật lúc: 19/06/2015 01:10:00 PM

Thực hiện đề tài nghị định thư giữa Việt Nam và Liên Bang Nga, sáng 19/6 hội thảo khoa học với chủ đề “Nghiên cứu phương pháp dự báo kinh tế xã hội trung hạn ở Liên bang Nga và khả năng ứng dụng vào Việt Nam” đã diễn ra tại Hà Nội.

 

Hội thảo do Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia phối hợp với các chuyên gia Nga tổ chức.  
 
Phát biểu khai mạc hội thảo, bà Mai Thị Thu, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia cho biết, trong thời gian qua, việc lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam, đặc biệt là công tác lập kế hoạch trung hạn, còn nhiều bất cập khiến việc điều hành, triển khai thực hiện kế hoạch thường bị động, lãng phí và kém hiệu quả nguồn lực dự trữ, trong khi nguồn lực dành cho phát triển KT-XH đang rất hạn chế. Nguyên nhân của những bất cập này là (1) phương pháp dự báo còn đơn giản, thiếu những mô hình/phương pháp dự báo cho phép xem xét tác động của nhiều yếu tố trong điều kiện thiếu thông tin hoặc thông tin không đồng bộ; ( 2) mô hình dự báo các cân đối kinh tế vĩ mô chủ yếu hiện chưa chú ý xem xét các cân đối này trong mối quan hệ tổng thể, liên ngành; (3) dữ liệu phục vụ công tác dự báo chưa đầy đủ và thiếu chính xác; (4) nguồn nhân lực thực hiện công tác dự báo còn nhiều hạn chế về cả số lượng và chất lượng trong khi công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa đáp ứng yêu cầu; (5) cơ chế hợp tác và chia sẻ các thông tin, kết quả dự báo chưa hợp lý khiến hiệu quả của công tác dự báo hạn chế; (6) các mô hình dự báo thường không được cập nhật và hiệu chỉnh cho phù hợp với diễn biến của nền kinh tế,...
 
Nhằm nâng cao chất lượng công tác dự báo và đáp ứng yêu cầu phục vụ xây dựng và thực hiện các chính sách phát triển KTXH ở tầm vĩ mô, trong đó có việc phục vụ lập kế hoạch phát triển KT-XH trung hạn, trong một số văn kiện mới đây của Quốc hội, Chính phủ và nhất là của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xác định việc nâng cao chất lượng công tác dự báo ở tầm vĩ mô là vấn đề cấp bách hiện nay cũng như trong những năm tới. Và nội dung này đã được cụ thể hóa trong Quyết định số 674/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường và nâng cao chất lượng dự báo vĩ mô”, theo đó, việc mở rộng hợp tác quốc tế trong công tác dự báo là một trong 4 giải pháp cơ bản và  quan trọng để tăng cường và nâng cao chất lượng dự báo vĩ mô ở Việt Nam. 
 
Bà Mai Thị Thu, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia phát biểu khai mạc hội thảo.
 
“Việt Nam, Liên bang Nga đều là những nước có nền kinh tế chuyển đổi. Công tác kế hoạch hóa nền kinh tế quốc dân ở Việt Nam trước đây mang rất nhiều nét tương đồng với công tác kế hoạch hóa nền kinh tế quốc dân Liên bang Nga. Những khó khăn, thách thức trong quá trình đổi mới công tác kế hoạch hóa nói chung, lập kế hoạch phát triển KT-XH trung hạn nói riêng cũng có nhiều nét tương đồng. Mỗi nước đã vượt qua khó khăn, thách thức đó như thế nào và ứng dụng phương pháp dự báo ra sao để phục vụ lập kế hoạch phát triển KT-XH trung hạn nếu được giải đáp rõ sẽ là những bài học kinh nghiệm quý góp phần và nâng cao chất lượng kế hoạch phát triển KT-XH trung hạn, đẩy nhanh quá trình đổi mới công tác lập kế hoạch và góp phần để có thể đưa công tác dự báo trở thành một khâu chính thức trong quy trình lập kế hoạch ở Việt Nam”, bà Thu nhấn mạnh.
 
Bà Kirichenko Irina, Giám đốc Trung tâm chính sách đổi mới đầu tư, Liên Bang Nga chia sẻ kinh nghiệm dự báo phục vụ lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn ở Nga.
Toàn cảnh hội thảo.
 
Hội thảo đã tập trung trình bày 6 nội dung chính: Lý thuyết chung về công tác dự báo kinh tế - xã hội (KT-XH) ở Liên bang Nga, trong đó tập trung vào giới thiệu những quy định cơ bản trong thiết lập dự báo phục vụ lập kế hoạch phát triển KT-XH trung hạn ở Liên bang Nga; Phương pháp dự báo phục vụ lập kế hoạch phát triển KT-XH trung hạn; Những bài học được rút ra từ kinh nghiệm của Liên bang Nga về dự báo phục vụ lập kế hoạch trung hạn và ứng dụng vào Việt Nam; Đề xuất quy trình lập kế hoạch phát triển KT-XH trung hạn cho Việt Nam và đề xuất nhưng quy định cơ bản để thiết lập dự báo phục vụ lập kế hoạch phát triển KT-XH trung hạn ở Việt Nam; Phương pháp và Mô hình dự báo phục vụ lập kế hoạch phát triển KT-XH trung hạn ở Việt Nam; Một số kết quả dự báo phục vụ việc Lập kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2016-2020 ở Việt Nam.
 
Hội thảo này nằm trong khuôn khổ thực hiện đề tài “Nghiên cứu phương pháp dự báo kinh tế xã hội trung hạn ở Liên bang Nga và khả năng ứng dụng vào Việt Nam” theo hình thức Nghị định thư giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Đề tài được đề xuất phối hợp nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng của bản kế hoạch phát triển KT-XH trung hạn của mỗi nước nhất là Việt Nam, trước hết phục vụ cho lập kế hoạch phát triển KT-XH trung hạn giai đoạn 2016-2020, phục vụ theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch, đồng thời góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác dự báo ở Trung tâm Thông tin và Dự báo KT-XH quốc gia nói riêng, ở một số Viện, Trường đại học kinh tế của Việt Nam nói chung.
 
 
 

 

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: La Hoàn
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202