Giới thiệu > Chức năng, nhiệm vụ

Ban Nguồn và Phát triển thông tin

Cập nhật lúc: 07/01/2019 11:41:00 AM

1. Tên tổ chức: Ban Nguồn và Phát triển Thông tin

Tên giao dịch tiếng Anh: Department of Information Resource and Development

Trưởng ban:  Ông Nguyễn Huy Anh

2. Địa chỉ:

Phòng 1603, Tòa nhà D25, Ngõ 7, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 37957476 - 024 39757477 - 024 37957478

Website: http://www.ncif.gov.vn; http://thôngtindubao.gov.vn

3. Cơ quan chủ quản:

Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

4. Chức năng, nhiệm vụ

1. Quản lý, vận hành Hệ thống thông tin và Cổng thông tin điện tử của Trung tâm;

2. Biên tập tin, bài đăng trên Trang tin điện tử của Trung tâm;

3. Nghiên cứu giải pháp hoàn thiện, mở rộng Hệ thống thông tin và các cơ sở dữ liệu phục vụ công tác phân tích, dự báo, cảnh báo kinh tế - xã hội của Trung tâm;

4. Chủ trì thu thập, xử lý và bổ sung thông tin, dữ liệu vào Hệ thống thông tin và các cơ sở dữ liệu phục vụ công tác phân tích, dự báo, cảnh báo kinh tế - xã hội của Trung tâm;

5. Nghiên cứu lý luận và phương pháp luận về về khoa học dữ liệu phục vụ công tác phân tích, dự báo, cảnh báo kinh tế - xã hội;

6. Nghiên cứu, hỗ trợ các đơn vị thuộc Trung tâm về các  lĩnh vực: ứng dụng công nghệ thông tin; thu thập, phân tích và xử lý thông tin phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm;

7. Thực hiện công tác hỗ trợ kỹ thuật về công nghệ thông tin; kiểm tra, giám sát quá trình sửa chữa các trang thiết bị tin học theo quy trình ISO của Trung tâm;

8. Phối hợp với Trung tâm Tin học của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan để thực hiện quản lý, vận hành hệ thống thông tin của Trung tâm;

9. Thực hiện đầu mối thông tin khoa học và công nghệ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; cung cấp thông tin cho cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

10. Tổ chức quản lý, khai thác thư viện của Trung tâm;

11. Thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế; dịch vụ sự nghiệp công và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao và theo quy định của pháp luật.

5. Danh sách cán bộ ban Nguồn và Phát triển Thông tin:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh nghề nghiệp

1

Nguyễn Huy Anh

Trưởng ban

Nghiên cứu viên

2

ThS. Phan Thị Minh Hiền

Phó Trưởng ban

Nghiên cứu viên chính

3

Lương Thị Vân Anh

 

Thư viện viên

4

Nguyễn Thị Thanh Hương

 

Thư viện viên

5

ThS. Lê Thị Ninh

 

Biên tập viên

6

ThS. La Thị Hoàn

 

Biên tập viên

7

ThS. Phạm Thiên Trang

 

Biên tập viên

8

ThS. Bùi Thị Tố Trinh

 

Nghiên cứu viên

9

Nguyễn Thị Ngọc Anh

 

Nghiên cứu viên

10

Bùi Hoài Nam

 

Nghiên cứu viên

 

 

Trích nguồn:NCIF
Tác giả:
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202