Giới thiệu > Chức năng, nhiệm vụ

Văn phòng Trung tâm

Cập nhật lúc: 07/01/2019 11:33:00 AM

 1. Tên tổ chức: Văn phòng Trung tâm

Tên giao dịch tiếng Anh: 

Chánh văn phòng:  ThS. Nguyễn Thị Minh Huệ

2. Địa chỉ:

Tầng 12, Tòa nhà D25, Ngõ 7, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 37957461 - 024 39757480 

Website: http://www.ncif.gov.vn; http://thôngtindubao.gov.vn

3. Cơ quan chủ quản:

Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

4. Chức năng, nhiệm vụ

1. Tổng hợp các hoạt động của lãnh đạo Trung tâm và các đơn vị thuộc Trung tâm; tham mưu giúp Ban Giám đốc điều phối và đôn đốc các mặt công tác của Trung tâm;

2. Chủ trì xây dựng kế hoạch công tác của Trung tâm, chương trình công tác hàng tuần, tháng, quí, năm của Ban Giám đốc và tổ chức thực hiện các chương trình này theo chỉ đạo của Ban Giám đốc;

3. Chủ trì soạn thảo các báo cáo công tác định kỳ và  đột xuất của Trung tâm

4. Chủ trì xây dựng và hoàn thiện cơ chế, quy chế và quy định các hoạt động trong nội bộ của Trung tâm thuộc lĩnh vực được giao phụ trách;

5. Tham mưu giúp Ban Giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến công tác tổ chức, quản lý, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá, phân loại cán bộ; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo ... theo phân cấp quản lý của Trung tâm;

6. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp và bảo vệ kế hoạch hàng năm của Trung tâm về: tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, nhiệm vụ khoa học, kế hoạch đoàn ra- đoàn vào, kế hoạch mua sắm và các nội dung kế hoạch khác. Lập dự kiến phân bổ kinh phí cho các đơn vị thuộc Trung tâm trình Giám đốc phê duyệt;

Tổ chức quản lý và triển khai thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện và định kỳ báo cáo Giám đốc;

7. Thực hiện công tác quản lý tài chính và kế toán của Trung tâm; quản lý, sử dụng và hướng dẫn sử dụng các nguồn kinh phí của Trung tâm;

8. Thực hiện công tác văn thư, hành chính và lễ tân của Trung tâm; kiểm tra thể thức văn bản đối với các văn bản do Trung tâm ban hành;

9. Tổ chức thực hiện quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản của Trung tâm; đảm bảo các điều kiện, phương tiện làm việc, công tác của công chức, viên chức và người lao động trong Trung tâm;

10. Tham mưu giúp Ban giám đốc thực hiện hoạt động đấu thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ từ nguồn kinh phí thường xuyên của  Trung tâm;

11. Làm đầu mối duy trì và phát triển quan hệ hợp tác trong nước và ngoài nước của Trung tâm; đầu mối tổ chức thực hiện các chương trình hợp tác trong nước và ngoài nước về trao đổi thông tin, nghiên cứu hỗn hợp, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm;

12. Thực hiện các hoạt động sau biên tập đối với các loại hình ấn phẩm của Trung tâm;

13. Tham gia tổ chức thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao và theo quy định của pháp luật.

5. Danh sách cán bộ Văn phòng Trung tâm:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh nghề nghiệp

1

ThS.Nguyễn Thị Minh Huệ

Chánh Văn phòng

Chuyên viên chính 

2 ThS. Nguyễn Thị Linh Hương Trưởng phòng Tổng hợp - Đối ngoại Nghiên cứu viên chính

3

Nguyễn Mạnh Hùng

Trưởng phòng Hành chính - Quản trị

Chuyên viên

4 ThS. Đào Thị Kim Huệ Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ Chuyên viên

5

Dương Thị Huê

 

Chuyên viên

6

Tạ Thu Hồng

 

Chuyên viên

7

Phùng Thị Lan Hương

 

Chuyên viên

8

Trịnh Quỳnh Hương

 

Chuyên viên

9 Nguyễn Thanh Huyền   Chuyên viên
10 Nguyễn Thị Thanh Hà   Chuyên viên
11 Mai Ngọc Hưng   Chuyên viên
12 Nguyễn Thị Tuyết Chinh   Chuyên viên
13 ThS. Đặng Ngọc Trâm   Chuyên viên
14 TS. Hoàng Hải Bằng   Chuyên viên
15 Lê Phương Dung   Chuyên viên
16 ThS. Đặng Thanh Hoàng   Chuyên viên
17 Đỗ Tuấn Anh   Lái xe
18 Nguyễn Quang Trung   Lái xe


 

Trích nguồn:
Tác giả:
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202