Nghiên cứu > Điều tra - khảo sát

Hoạt động của đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm trong công tác phân tích, dự báo, cảnh báo kinh tế của NCSEIF tại Liên Bang Nga và Ucraina

Cập nhật lúc: 22/10/2012 03:05:52 PM

NCSEIF - Liên bang Nga và Ucraina là những nền kinh tế chuyển đổi, đang trong giai đoạn hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế. Hai nước này đã có những thành tích nhất định trong việc triển khai công tác phân tích và dự báo kinh tế - xã hội, chuyển đổi nội dung và phương pháp đào tạo cán bộ nghiên cứu và quản lý kinh tế. Trong quá khứ hai nước trên cũng từng đào tạo nhiều nhà kinh tế cho Việt Nam. Chính vì vậy, Theo Quyết định số 1182/QĐ-BKH ngày 14/9/2012 của Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đoàn cán bộ của Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội quốc gia (Trung tâm) do PGS.TS. Đỗ Văn Thành- Phó Giám đốc Trung tâm làm trưởng đoàn đã đi khảo sát nghiên cứu, học tập kinh nghiệm tại Liên bang Nga và Ucraina từ ngày 25/9 đến ngày 4/10/2012 với những mục đích sau:


- Tìm hiểu kinh nghiệm triển khai công tác thông tin và dự báo, cảnh báo kinh tế phục vụ công tác kế hoạch hoá, hoạch định và điều hành chính sách vĩ mô;


- Tìm hiểu việc chuyển đổi nội dung, phương thức đào tạo và khả năng đào tạo nhân lực làm công tác phân tích và dự báo kinh tế của các nước bạn.


- Tìm hiểu khả năng hợp tác quốc tế về nghiên cứu và đào tạo nhân lực làm công tác thông tin và dự báo giữa Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam) với một số đơn vị nghiên cứu và cơ sở đào tạo của Liên bang Nga và Ucraina.


Trong thời gian ở Liên bang Nga và Ucraina, Đoàn công tác đã đến thăm khảo sát nghiên cứu tại các đơn vị sau đây:


Vụ Tổng hợp dự báo kinh tế vĩ mô, Bộ Phát triển kinh tế Liên bang Nga
Viện Nghiên cứu kinh tế vĩ mô, Bộ Phát triển kinh tế Liên bang Nga;
Phòng Thương mại và Công nghiệp, Xanh Pêtécbua;
Trường Đại học Kinh tế Plêkhanốp;
Trường Đại học Tổng hợp quốc gia Ucraina mang tên Sepchenko: Đoàn làm việc với 3 trường đại học trực thuộc là:
Trường Đại học Quan hệ quốc tế;
Trường Đại học Kinh tế;
Trường Đại học Ngoại ngữ;
Viện Kinh tế và Dự báo Ucraina trực thuộc Viện Hàn lâm khoa học Ucraina.


Ngoài ra, đoàn cũng đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina và được Đại sứ Hồ Đắc Minh Nguyệt tiếp và cung cấp thêm thông tin về tình hình kinh tế - xã hội Ucraina và quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước trong thời gian gần đây. Các cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Liên bang Nga và Ucraina cũng rất nhiệt tình giúp đỡ Đoàn công tác trong việc kết nối quan hệ với các cơ quan chính phủ của nước bạn cũng như bố trí nơi lưu trú thuận tiện cho hoạt động của Đoàn.
Trong th

ời gian khảo sát tại 2 quốc gia nói trên, Đoàn khảo sát của Trung tâm đã học tập và rút ra được một số kinh nghiệm về công tác thông tin, dự báo, cảnh báo kinh tế phục vụ công tác kế hoạch hóa, điều hành chính sách vĩ mô cũng như đưa ra các kiến nghị nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Trung tâm và các đơn vị mà Đoàn đã đi khảo sát. Cụ thể là:


- Tạo các điều kiện cần thiết để Trung tâm Thông tin và Dự báo  kinh tế - xã hội quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và Viện nghiên cứu kinh tế vĩ mô, Bộ Phát triển kinh tế Liên bang Nga triển khai thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu khoa học đã được ký kết giữa hai đơn vị này như: hỗ trợ kinh phí đoàn vào, đoàn ra; hỗ trợ kinh phí để hai bên có thể thực hiện được chương trình nghiên cứu hỗn hợp về những vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng, thảo luận đưa nội dung hợp tác giữa hai đơn vị nêu trên vào chương trình Nghị định thư của Chính phủ hai nước, …


- Tạo điều kiện để Trung tâm Thông tin và Dự báo có thể mở rộng quan hệ hợp tác với một số đơn vị khác như: Viện Nghiên cứu kinh tế và Dự báo thuộc Viện Hàn lâm khoa học Ucraina, Trường Đại học kinh tế mang tên Plêkhanốp, … trong nghiên cứu và trong đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác phân tích và dự báo kinh tế.


- Chỉ định một đơn vị của Việt Nam (có thể là Trung tâm Thông tin và Dự báo KT-XH Quốc gia, Tổng cục Thống kê hay Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương hoặc một đơn vị nào đó) tham gia vào Uỷ ban hợp tác nghiên cứu kinh tế và thống kê Á-Âu. Uỷ ban này mới được thành lập (tháng 5/2011). Uỷ ban chú trọng mở rộng lĩnh vực dự báo. Uỷ ban đang tập trung nghiên cứu và đề xuất phương pháp luận mới về dự báo kinh tế. Uỷ ban này hiện là Trung tâm tư vấn về kinh tế của Liên Hiệp Quốc.


Trường Đại học kinh tế Plêkhanốp (Liên bang Nga) là một trong những sáng lập của Uỷ ban nêu trên, vì vậy họ mong muốn và mời Việt Nam tham gia Uỷ ban này.   


 

Trích nguồn:NCSEIF
Tác giả:
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202