Tin Kinh tế- xã hội  > Kinh tế thế giới > ASEAN

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển hơn nữa nhờ bốn động lực của ASEAN

Cập nhật lúc: 06/09/2012 02:56:40 PM

NCSEIF-Phần lớn các nước thành viên ASEAN đều là các nước đang phát triển, doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm trên 90% tổng số doanh nghiệp của mỗi nước, đã phát huy đầy đủ vai trò lực lượng chủ yếu trong tạo việc làm, xuất khẩu thu về ngoại tệ, đóng góp vào GDP v.v.

Tính đến cuối năm 2011:
-    In-đô-nê-xi-a có 5,2 triệu doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, thu hút  khoảng 97% lao động, giá trị sản lượng chiếm 65% GDP và 70% tổng kim ngạch xuất khẩu;
-    Thái Lan hiện có 3 triệu doanh nghiệp vừa và nhỏ, chiếm trên 99% tổng số doanh nghiệp trong nước, thu hút 10,5 triệu lao động, chiếm 78,2% tổng số người làm việc, giá trị sản lượng đạt 3 nghìn 750 tỉ Bạt, chiếm 37,8% GDP
-    Xin-ga-po trong 10 người làm việc thì có 6 người làm ở doanh nghiệp vừa và nhỏ, tỉ lệ đóng góp của doanh nghiệp vừa và nhỏ đối với kinh tế quốc dân vượt quá 50%
-    Việt Nam trên 90% doanh nghiệp nông nghiệp đều là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Bên cạnh đó, do nhiều nguyên nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ lại là "hộ khó khăn" trong quần thể kinh tế xã hội, đối diện với nhiều khó khăn trong các lĩnh vực sinh tồn, phát triển, chống lại rủi ro v.v. Nhiều năm qua, giúp đỡ doanh nghiệp vừa và nhỏ mưu cầu phát triển trong sinh tồn, mưu cầu nhảy vọt trong phát triển, luôn là vấn đề quan trọng được cộng đồng quốc tế cùng quan tâm. Về mặt này, các nước ASEAN đã có những cách làm bổ ích, hiệu quả rõ rệt.

Một là hỗ trợ về chính sách

Ví dụ điển hình thể hiện trong Quy hoạch phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ từ năm 2012 đến năm 2020, Chính phủ Ma-lai-xi-a đã nêu và áp dụng 6 biện pháp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Việt Nam cách đây ít lâu nêu ra đề án, giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ với số đông người lao động.

Hai là hỗ trợ về tài chính

Doanh nghiệp vừa và nhỏ huy động vốn khó khăn luôn là vấn đề các nước thành viên quan tâm. Để giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ huy động vốn, các nước Thái Lan, Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a v.v đã đẩy mạnh hỗ trợ tài chính, mở rộng kênh huy động vốn từ hai mặt huy động vốn gián tiếp và huy động vốn trực tiếp chủ yếu là vay tín dụng Ngân hàng.

Ba là hợp tác quốc tế, mở rộng thị trường

Doanh nghiệp vừa và nhỏ đã trở thành vai chính trong hoạt động kinh tế thương mại giữa các nước ASEAN. Giá trị sản lượng, tỉ lệ xuất nhập khẩu liên tục tăng lên. Trong các sản phẩm phi hoá dầu mà các nước ASEAN xuất khẩu sang Trung Quốc, tuyệt đại đa số đều là sản phẩm đến từ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Bốn là điều chỉnh cơ cấu, làm mạnh doanh nghiệp

Chính phủ các nước Xin-ga-po, Thái Lan, Việt Nam và In-đô-nê-xi-a đã lần lượt ấn định kế hoạch phát triển nhằm giúp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tại Việt nam, gần đây Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc và một số nước phát triển ký thoả thuận hợp tác kỹ thuật về "Phát triển cụm doanh nghiệp vừa và nhỏ", "giúp thành lập dự án xây dựng cơ sở hạ tầng hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ cấp nhà nước và cấp tỉnh" v.v, nhằm giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường khu vực và trên thế giới.

Với việc điều chính cơ cấu kinh tế liên tục trong nhiều năm đã mang sức sống mới thay da đổi thịt, phát triển lớn mạnh cho đa số doanh nghiệp vừa và nhỏ của khối khu vực ASEAN.

(Nguồn: www.apee-smeic.org, www.adbi.org, www.bicg.org)

Trích nguồn:NCSEIF
Tác giả: Đỗ Thu Hiền
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202