Nghiên cứu > Điều tra - khảo sát

Dự án “Điều tra khảo sát niềm tin kinh doanh tại Việt Nam”

Cập nhật lúc: 03/08/2012 10:50:00 AM

Nội dung chính của dự án “Điều tra khảo sát niềm tin kinh doanh tại Việt Nam”


1. Mục tiêu tổng quát


Khảo sát đánh giá bước đầu về niềm tin kinh doanh tại Việt Nam giúp cho cộng đồng doanh nghiệp và giúp Chính phủ nhận diện rõ điều kiện kinh doanh và xác định những nhu cầu và vấn đề chung của doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam, trên cơ sở đó có những chính sách và chiến lược phù hợp, kịp thời để giám sát/trợ giúp hoạt động kinh doanh cũng như quản lý và điều hành tốt nền kinh tế.

 

2. Mục tiêu cụ thể


- Đo lường mức độ lạc quan của doanh nghiệp về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam trong cả hiện tại và tương lai.


- Đánh giá triển vọng hay khả năng thay đổi về sản lượng, mức dự trữ thành phẩm, quy mô đặt hàng và nhu cầu của doanh nghiệp (cả trong nước và xuất khẩu); triển vọng sản xuất của doanh nghiệp và triển vọng về giá cả.


-   Đánh giá xu hướng về kế hoạch mở rộng hoặc thu hẹp đầu tư của các doanh nghiệp trong thời gian tới.


-   Đánh giá xu hướng tuyển dụng hay thu hẹp lao động của các doanh nghiệp trong thời gian tới.


-  So sánh mức độ thuận lợi của các điều kiện kinh doanh trong nước giữa các doanh nghiệp theo quy mô, từ đó đưa ra các giải pháp hỗ trợ đối tượng doanh nghiệp gặp nhiều bất lợi.


-  Tổng kết rút kinh nghiệm cho việc tiến hành các cuộc điều tra khảo sát niềm tin kinh doanh tại Việt Nam tiếp theo tại Trung tâm.

3. Nội dung dự án


- Nghiên cứu và xây dựng các chuyên đề tổng hợp về việc tiến hành các cuộc điều tra khảo sát niềm tin kinh doanh của một số nước/tổ chức nước ngoài, các phương pháp tính và xử lý số liệu/dữ liệu điều tra, kinh nghiệm và cách thức viết báo cáo điều tra khảo sát niềm tin kinh doanh.


- Thu thập, tổng hợp và xây dựng các chuyên đề có liên quan đến một số cấu phần tính chỉ số niềm tin kinh doanh của dự án từ những kết quả điều tra, nghiên cứu đã có để củng cố/bổ trợ cho kết quả của dự án.


- Thiết kế bộ công cụ điều tra, hình thành các vấn đề, xây dựng các chỉ tiêu và khung mục trong nội dung điều tra.


- Tổ chức hội nghị, hội thảo lấy ý kiến chuyên gia, các nhà quản lý doanh nghiệp về mục tiêu, nội dung và cách thức triển khai thực hiện dự án.


- Xây dựng kế hoạch và hoàn thiện quy trình điều tra.


- Điều tra bằng bảng hỏi 800 doanh nghiệp nhằm lấy thông tin sâu và toàn diện hơn về lĩnh vực nghiên cứu và để xác định xu hướng. Hoạt động này bao gồm các nội dung:


+ Tổ chức điều tra trên các địa bàn
+ Nhập và xử lý dữ liệu điều tra
+ Tổng hợp, trích lọc và phân tích kết quả điểu tra
+Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả điều tra
- Hội thảo khoa học lấy ý kiến chuyên gia đối với kết quả điều tra
- Biên soạn các báo cáo phân tích, đánh giá về niềm tin kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay
- Hội thảo lấy ý kiến hoàn chỉnh báo cáo tổng hợp của dự án
- Hoàn chỉnh các thủ tục tài chính và nghiệm thu dự án

4. Phạm vi dự án


a. Phạm vi về nội dung


Để đạt được mục tiêu đặt ra ở trên, dự án sẽ tiến hành nghiên cứu, đánh giá về tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp trong đó bao gồm: đánh giá về tình hình sản xuất, nhu cầu của doanh nghiệp, quy mô đơn hàng sản xuất và xuất khẩu, triển vọng giá cả hàng hóa và triển vọng sản xuất, các kế hoạch của các doanh nghiệp về các đầu tư vốn trong tương lai, về việc làm, hoặc các kỳ vọng về giá và tác động của giá đến lượng cầu về sản phẩm.


b. Phạm vi về đối tượng


Dự án sẽ tiến hành điều tra 800 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp được chọn điều tra trong phạm vi của dự án sẽ bao gồm quy mô khác nhau (đặc biệt là các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa) và theo ngành khác nhau bao gồm các doanh nghiệp ngoài ngành chế tác và các doanh nghiệp thuộc ngành chế tác nhằm đánh giá niềm tin kinh doanh của doanh nghiệp theo quy mô.

 

5. Phương pháp chọn mẫu


Dự án lập khung chọn mẫu và chọn mẫu đại diện cho 3 loại hình doanh nghiệp với quy mô - lớn, trung bình và nhỏ đại diện cho các ngành sản xuất và phi sản xuất tại 3 miền (miền Bắc, miền Trung và miền Nam). Cỡ mẫu dự kiến là 800 doanh nghiệp. Mẫu được chọn theo tỷ trọng số lượng doanh nghiệp trên địa bàn so với tổng số doanh nghiệp hiện đang hoạt động theo công bố của Tổng Cục thống kê năm công bố gần nhất.


Để đảm bảo đạt được mục tiêu của dự án (thậm chí là có ý nghĩa lớn hơn của dự án), dự kiến tiến hành điều tra khảo sát tại 100/500 doanh nghiệp công nghiệp lớn nhất Việt Nam để xây dựng bộ chỉ số BCI đối với các doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn nhất đến kinh tế Việt Nam. Bộ chỉ số BCI này sẽ cho ta thấy rõ xu hướng thực sự của nền kinh tế về cả điều kiện kinh doanh hiện tại và tương lai.


Số còn lại 700 phiếu sẽ tiến hành đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 06 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và được phân bổ cho 2 ngành chế tác và ngoài chế tác (thương mại bán buôn và bán lẻ) hoặc 3 ngành cụ thể là công nghiệp xây dựng và thương mại bán buôn và bán lẻ dựa theo mức độ đóng góp của các ngành này đối với nền kinh tế. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, nhiều nước đã thực hiện cuộc điều tra khảo xu hướng kinh doanh/niềm tin kinh doanh và đã tách làm 3 ngành gồm công nghiệp, xây dựng và thương mại bán buôn và bán lẻ. Tuy nhiên, nhiều nước đang phát triển lại chia ra ngành chế tác và ngoài chế tác hoặc công nghiệp và các ngành còn lại. Đối với Việt Nam, chúng tôi cần xin tư vấn đối với dự án này là nên tiến hành điều tra khảo sát niềm tin kinh doanh tại Việt Nam đối với:


(1) Hai nhóm ngành: Các doanh nghiệp công nghiệp và không thuộc ngành công nghiệp hoặc
(2)  Hai nhóm ngành: Các doanh nghiệp chế tác/công nghiệp và các doanh nghiệp thương mại bán buôn và bán lẻ, hay
(3) Ba nhóm ngành: Các doanh nghiệp công nghiệp chế tác; các doanh nghiệp xây dựng và các doanh nghiệp thương mại bán buôn và bán lẻ như.
Đối với ngành công nghiệp sẽ tập trung và 9 ngành có tác động mạnh nhất đến nền kinh tế và tỷ lệ phiếu phân bổ cho 9 ngành này sẽ theo mức độ đóng góp đối với ngành công nghiệp Việt Nam.

 

6. Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp


Điều tra sử dụng phỏng vấn bằng bảng hỏi các doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam. Việc điều tra này được tiến hành vào Quý III/2012 đối với 800 doanh nghiệp.


7. Câu hỏi điều tra khảo sát


Câu hỏi điều tra khảo sát được thiết kế nhằm đánh giá tháng/quý hiện tại và sử dụng cho việc đánh giá tháng/quý tới.


8. Xây dựng bộ chỉ số niềm tin kinh doanh


Trên cơ sở các câu hỏi của phiếu điều tra được trả lời,  bộ Chỉ số Niềm tin Kinh doanh tháng/quý cũng như bộ Chỉ số Tình trạng Kinh doanh Hiện hành sẽ được tạo. Bộ các chỉ số này thu được sẽ không chỉ phản ánh nhận thức thực tế của doanh nghiệp đối với triển vọng kinh doanh của họ ra sao, hoặc là các chính sách của Chính phủ có tác động tới nhận thức kinh tế của các doanh nghiệp kinh doanh như thế nào, mà còn cho thấy các vấn đề đã thực sự diễn ra như thế nào.

Trích nguồn:NCSEIF
Tác giả:
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202