Tư vấn và đào tạo > Giới thiệu > Chức năng, nhiệm vụ

Giới thiệu Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Dịch vụ, Tư vấn và Đào tạo

Cập nhật lúc: 24/07/2012 11:21:42 AM

NCSEIF - Trung tâm Dịch vụ, Tư vấn và Đào tạo trực thuộc Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế- xã hội Quốc gia có những chức năng, nhiệm vụ như sau:

a) Cơ sở pháp lý Trung tâm Dịch vụ, Tư vấn và Đào tạo (Trung tâm Dịch vụ)
- Quyết định thành lập Trung tâm Dịch vụ
Quyết định số 83/QĐ-TT&DB ngày 31/07/2009 của Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia về việc thành lập và quy định, chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ, Tư vấn và Đào tạo thuộc Văn phòng Trung tâm.
- Giấy phép KH&CN
Giấy phép hoạt động khoa học và công nghệ: Số đăng ký: A16/2010/ĐK&KH&CN ngày 22/10/2010 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.
- Giấy chứng nhận cơ sở đào tạo đủ tư cách cấp chứng chỉ về đánh giá dự án đầu tư
Quyết định số 609/QĐ-BKHĐT ngày 09 tháng 05 năm 2011 về việc công nhận Cơ sở đào tạo đánh giá dự án đầu tư.
- Giấy chứng nhận đăng ký dấu mẫu
- Giấy chứng nhận đăng ký thuế
b) Chức năng nhiệm vụ:
- Tư vấn thông tin về cơ chế chính sách và pháp luật trong lĩnh vực kinh tế.
- Tư vấn, thiết kế giải pháp xây dựng hệ thống công nghệ thông tin.
- Tham gia, tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu về kinh tế - xã hội.
- Tổ chức hội thảo, hội nghị, dịch thuật.
- Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kinh tế.
- Tổ chức in và phát hành các ấn phẩm trong lĩnh vực kinh tế - xã hội.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia.
 

Trích nguồn:Trung tâm Dịch vụ- NCSEIF
Tác giả:
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Các tin liên quan

Số lượt truy cập : 1097202