Phản hồi

Minh bạch đầu tư công để chặn đường xin – cho

Cập nhật lúc: 05/07/2012 03:59:29 PM

 Trước thềm Hội nghị Ngành kế hoạch và đầu tư diễn ra ngày hôm nay (4/7/2012), Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh nhấn mạnh, minh bạch và tăng cường kỷ luật trong đầu tư công phải được thực hiện nhất quán, triệt để nhằm tối đa hiệu quả đầu tư công.

Thưa Bộ trưởng, đang có nhiều lo ngại về những khó khăn trong thực thi các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô của năm 2012?

Kinh tế năm 2012 hứng chịu nhiều tác động bất lợi từ những năm trước kéo sang. Mặc dù đã có một số dấu hiệu khả quan, như tốc độ tăng trưởng kinh tế quý II đã cải thiện hơn quý I (4% so với 4,66%), chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) đã tăng dần theo từng tháng (tháng 6 đã đạt mức tăng 8%, so với mức 3% của 2 tháng đầu năm)…, đặc biệt, tốc độ tăng giá giảm liên tục, mặt bằng lãi suất giảm…, song phải khẳng định, kinh tế Việt Nam đang ở thời điểm vô cùng khó khăn.

Lạm phát giảm, nhưng thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu Chính phủ điều hành. IIP dù tăng, nhưng chỉ bằng 46% tốc độ tăng cùng kỳ năm 2011. Dư nợ tín dụng giảm. Chỉ số tồn kho dù giảm dần, nhưng vẫn ở mức cao. Tăng trưởng kinh tế thấp hơn nhiều so với cùng kỳ các năm trước. Hà Nội, TP.HCM và nhiều địa phương khác cũng cho thấy tốc độ tăng trưởng chậm lại. Đời sống nhân dân, nhất là người nghèo, lao động mất việc ở các trung tâm công nghiệp gặp nhiều khó khăn…

Chính vì vậy, Hội nghị Ngành kế hoạch và đầu tư sẽ phải đánh giá tình hình một cách nghiêm túc, minh bạch để từ đó có giải pháp tốt cho thời gian còn lại của năm 2012, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, làm nền tảng cho kinh tế ổn định và tăng trưởng trong những năm tiếp sau. Cụ thể, đảm bảo tăng trưởng GDP ở mức 5,2-5,7%, CPI khoảng 7%, không để lạm phát quay trở lại.

Vậy những giải pháp mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư đặt ra tại Hội nghị là gì, thưa Bộ trưởng?

Cũng phải nói thêm, nhiều năm gần đây, hội nghị triển khai ngành kế hoạch và đầu tư được tổ chức chung cùng với các hội nghị về kế hoạch kinh tế - xã hội của Chính phủ.

Nhưng bối cảnh đặc biệt của tình hình kinh tế hiện nay, đặc biệt là việc thực hiện yêu cầu tái cơ cấu đầu tư công, triển khai Chỉ thị 1792/CT-TTg về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu chính phủ, có nhiều nội dung mới không phải đã được nhận thức thống nhất ở tất cả các bộ, ngành, địa phương.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị này để có sự quán triệt thống nhất từ nhận thức đến thực hiện. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mong muốn nhận được những đánh giá, góp ý về giải pháp và cách thức thực hiện. Mục tiêu chính là đảm bảo yêu cầu sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước hiệu quả hơn…

Hệ thống các giải pháp sẽ thống nhất theo hướng tăng dư nợ tín dụng, giải quyết nợ xấu, có biện pháp khắc phục thu ngân sách giảm mạnh, không tăng bội chi… Đặc biệt, phải quán triệt tinh thần tái cơ cấu nền kinh tế.

Cụ thể là, thu hút FDI có công nghệï cao, có sản phẩm cạnh tranh, có những tháo gỡ khó khăn để tăng giải ngân ODA bằng các giải pháp như tăng cường vốn đối ứng, giải phóng mặt bằng, xúc tiến thương mại cả trong nước và nước ngoài để thúc đẩy, lưu thông thị trường, tạo ra thị trường…

Đặc biệt, phải thật sự bắt tay vào tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Ngay trong tháng này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ hoàn tất và trình dự thảo Nghị định sửa đổ, bổ sung Nghị định 132/2005/NĐ-CP về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước. Đây sẽ là mặt trận chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2012 sau khi những yêu cầu trong tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, tái cơ cấu đầu tư công đã được rốt ráo thực hiện trong thời gian vừa qua.

Riêng với đầu tư công thì sao, thưa Bộ trưởng?

Ngay sau khi Chỉ thị 1792/CT-TTg được ban hành vào tháng 8/2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động đổi mới toàn bộ hình thức quản lý nguồn vốn đầu tư từ ngân sách theo hướng phân cấp quyền lựa chọn dự án cho chính quyền địa phương, thực hiện giám sát chặt chẽ từ Trung ương.

Toàn bộ nguồn vốn đầu tư từ trái phiếu  chính phủ cho cả giai đoạn 2012  - 2015 đã được phân giao cho các bộ, ngành địa phương. Tới đây, kế hoạch đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước 2013 -2015 sẽ được phân giao sau khi kế hoạch đầu tư năm 2012 đã được hoàn tất. 16 chương trình mục tiêu quốc gia của Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định 135/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ được đổi mới theo hướng phân cấp mạnh hơn cho địa phương, các bộ, ngành chỉ xác định mục tiêu, địa phương sẽ chủ động lồng ghép với các chương trình khác.

Có thể nói, toàn bộ nguồn vốn đầu tư công trong cả giai đoạn 2012 - 2015 được công bố minh bạch, công khai. Không còn chỗ cho cơ chế xin - cho, chạy dự án. Các bộ, ngành, địa phương sẽ nắm rõ tổng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách, trái phiếu chính phủ cũng như cả các chương trình mục tiêu quốc gia để chủ động sử dụng nguồn lực, phân bổ các dự án đầu tư theo đúng mục tiêu và thứ tự ưu tiên đã được quy định trong Chỉ thị 1792/CT-TTg. Việc minh bạch và công khai nguồn vốn đầu tư từ ngân sách cũng là một công cụ để đấu tranh chống tiêu cực và sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực nhà nước.

Nhưng để làm được điều này không đơn giản, thưa Bộ trưởng?

Đúng vậy. Hơn thế, đây cũng là yêu cầu công việc mới, nên Hội nghị Ngành kế hoạch và đầu tư sẽ phải thảo luận khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, thảo luận sửa đổi Quyết định 135/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quản lý chương trình mục tiêu quốc gia; sửa đổi Quyết định 60/2010/QĐ-TTg về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015...

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ sẽ đến dự và chỉ đạo Hội nghị, cùng với lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương để đảm bảo nhất quán trong cách hiểu và hành động, đảm bảo thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô.

Tất nhiên, tiếp sau còn nhiều công việc, như thúc đẩy các nguồn lực xã hội bổ sung vào phần nhà nước đã rút đi, song trước mắt cần phải làm nghiêm túc, nghiêm khắc để đảm bảo kỷ luật ngân sách đối với đầu tư công.

Chúng ta đang trong thời điểm vô cùng khó khăn của nền kinh tế. Chúng ta không chỉ hành động, dự báo cho năm 2012, không chỉ giữ ổn định kinh tế năm 2012 mà phải đảm bảo mọi chỉ tiêu kinh tế vĩ mô được giữ ở mức hợp lý, ổn định làm nền tảng cho ổn định và phát triển cao hơn vào những năm tiếp theo.

Trích nguồn:baodautu
Tác giả: Bảo Duy
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202