Tư vấn và đào tạo > Đào tạo > Thư mời

Thư mời tham gia khóa đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ "Đánh giá dự án đầu tư"

Cập nhật lúc: 19/07/2011 04:06:36 PM

THƯ MỜI

Kính gửi:  - Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố  
                   - Ông (Bà) Chủ tịch Hội đồng quản trị các DN, Tổng Cty, Tập đoàn
                   - Ông (Bà) Giám đốc các Doanh nghiệp, Tổng Cty, Tập đoàn
 

Trước hết xin được gửi đến các Quý lãnh đạo lời chào trân trọng nhất!
 

Nghị định số 13/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về “giám sát và đánh giá dự án đầu tư” và Thông tư số 23/TT-BKH ngày 13/12/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư, đã quy định: kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2011 các tổ chức, cá nhân tham gia tư vấn đánh giá dự án đầu tư bắt buộc phải có Chứng chỉ đào tạo Bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư (Khoản 4 và Khoản 5, Điều 7, Nghị định 113/CP).
 

Ngày 09 tháng 05 năm 2011 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 609/QĐ-BKHĐT công nhận Trung tâm Dịch vụ, Tư vấn và Đào tạo thuộc Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là một trong hai đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư có đủ tiêu chuẩn là Cơ sở đào tạo và cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư.
 
Hiện nay, Trung tâm dự kiến mở các khoá đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ về “đánh giá dự án đầu tư” để đáp ứng nhu cầu của các tổ chức và cá nhân:
 

KHOÁ ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ “ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ”
 

1.  Mục đích: Trang bị những kiến thức về giám sát và đánh giá dự án đầu tư và cấp chứng chỉ để đủ điều kiện hành nghề tư vấn giám sát và đánh giá dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định 113/2009/NĐ-CP.
 

2. Đối tượng học: Các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư tại Việt Nam cụ thể bao gồm:
 

           - Tổ chức, cá nhân làm tư vấn lập dự án đầu tư
 
           - Cán bộ tham gia công tác quản lý dự án đầu tư

           - Cán bộ làm công tác thẩm định và đánh giá dự án giúp cơ quan có thẩm quyền quyết định, phê duyệt dự án đầu tư.

           - Cán bộ làm công tác thẩm định và đánh giá dự án trong các tổ chức tài chính, ngân hàng.
 

3. Giảng viên: Các giảng viên nguyên là lãnh đạo và chuyên viên giầu kinh nghiệm đã và đang công tác tại Vụ Giám sát và Thẩm định dự án đầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, được Bộ trưởng Bộ KH&ĐT công nhận đủ tiêu chuẩn là giảng viên đánh giá dự án đầu tư (Quyết định số 598/QĐ – BKHĐT ngày 9/5/2011).
 

4. Nội dung: Khóa Đánh giá dự án đầu tư. Bao gồm: 24  tiết học  (theo nội dung bắt buộc Thông tư số 23/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
 

Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư:
 

a. Nội dung giảng dạy


            Chuyên đề 1: Tổng quan về dự án đầu tư

            Chuyên đề 2: Giám sát, đánh giá dự án đầu tư

            Chuyên đề 3: Giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng 30% vốn Nhà nước trở lên

            Chuyên đề 4: Giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác

            Chuyên đề 5: Giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư

            Chuyên đề 6: Trình tự thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư
 

b. Hướng dẫn xử lý tình huống
 

c. Giới thiệu các tài liệu liên quan
 

d. Bài kiểm tra
 

5. Địa điểm, thời gian và học phí: 
 

           - Khai giảng: Khoá T8- 02: Từ ngày 02- 04/08/2011 học 3 ngày, sáng 8h – 11h, chiều 13h30 -16h30

           - Tại Hội trường 205 Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội

           - Học phí: 1.000.000 đồng/học viên
 

6. Chứng chỉ: Kết thúc mỗi khoá học, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư. Đây là yêu cầu bắt buộc để cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của Bộ Kế hoạch từ ngày 01.09.2011.
 

7. Liên hệ đăng ký: Trung tâm Dịch vụ, Tư vấn và Đào tạo thuộc Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia, Bộ Kế hoạch & Đầu tư:
 

- Trụ sở: Phòng 412 nhà 7 tầng,  số 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội

- Tel/Fax: 080 43866/ A Đức Anh 0912 999 664/ 0984 120 280

- Email: Trungtamdichvutuvan@gmail.com ;  Website: www.thongtindubao.gov.vn
 

8. Mẫu đăng ký danh sách: Đề nghị quý Ông (Bà) xin vui lòng gửi Fax hoặc E-mail danh sách đăng ký về địa chỉ trên theo mẫu dưới đây:


 
 
 
                                                                                                                                                                               GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                                           Phan Hùng Tiến

Trích nguồn:NCEIF
Tác giả:
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Số lượt truy cập : 1097202