Giới thiệu TT (SAVE) > Hoạt động Trung tâm

Thông báo mời sơ tuyển

Cập nhật lúc: 26/01/2010 12:00:00 AM

    Ban Quản lý dự án “Hoàn thiện, mở rộng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ phân tích, dự báo và cảnh báo kinh tế - xã hội” thuộc Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia tổ chức sơ tuyển lựa chọn các đơn vị tham gia đấu thầu các gói thầu cung cấp số liệu thuộc Dự án.

    I. Yêu cầu về cung cấp số liệu:

    1. Gói thầu “Cung cấp số liệu bổ sung, xử lý, nhập số liệu về Kinh tế vĩ mô, Doanh nghiệp, Thị trường giá cả, Kết quả phân tích dự báo”: Rà soát, bổ sung số liệu đến năm 2009.

    2. Gói thầu “Cung cấp số liệu bổ sung, xử lý, nhập số liệu về Tài nguyên quốc gia, Kinh tế - xã hội địa phương, Vùng kinh tế trọng điểm và Khu công nghiệp, khu chế xuất”: Rà soát, bổ sung số liệu đến năm 2009.

    3. Gói thầu “Cung cấp, xử lý, nhập số liệu về Tài chính - tiền tệ”: Cung cấp số liệu về tài chính tiền tệ đến năm 2009.

    4.  Gói thầu “Cung cấp, xử lý, nhập số liệu về Kinh tế đối ngoại”: Cung cấp số liệu về kinh tế đối ngoại đến năm 2009.

    II. Yêu cầu về năng lực nhà thầu:

    Có tư cách pháp nhân và phải có ít nhất 2 năm hoạt động trong lĩnh vực thông tin, số liệu, có ít nhất một hợp đồng tương tự. Nhà thầu có thể tham gia một hay nhiều gói thầu.

    Ban Quản lý Dự án mời nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia. Nhà thầu có nguyện vọng tham gia sơ tuyển các gói thầu nêu trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Ban Quản lý Dự án, Tầng 4, Nhà 7 tầng, số 65 Văn Miếu, Hà nội,  Điện thoại: 080.48989.

    Hồ sơ dự sơ tuyển gửi về Ban Quản lý dự án, Tầng 4, Nhà 7 tầng, số 65 Văn Miếu, Hà nội trước 11 giờ, 00 phút, ngày 02/02/2010. Ban quản lý dự án sẽ chỉ thông báo mời thầu đến các đơn vị được lựa chọn qua vòng sơ tuyển.

Trích nguồn:Trung tâm Thông tin và Dự báo KT-XH Quốc gia
Tác giả:
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202