Giới thiệu TT (SAVE) > Hoạt động Trung tâm

Một số hoạt động chủ yếu của Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia trong năm 2009 và quý I/2009

Cập nhật lúc: 02/04/2009 12:00:00 AM

    I .Công việc thường xuyên theo kế hoạch: 

    Các đơn vị trong Trung tâm đang triển khai công việc theo kế hoạch công tác năm 2009 được Ban giám đốc phê duyệt gồm các hoạt động như: thực hiện những  nhiệm vụ thường xuyên của các Ban; công tác nghiên cứu khoa học, triển khai các đề án, thực hiện kế hoạch xuất bản các ấn phẩm thông tin của năm 2009. 

    II Công tác xuất bản:

    Các ấn phẩm thông tin đã và sẽ xuất bản trong Quý I/2009 

    Đặc san:

    1. Nhìn lại chặng đường 3 năm 2006 – 2008 thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng về Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội 2006 – 2010 (Số 50)

    2. Khủng hoảng tài chính toàn cầu thách thức và cơ hội đối với Việt Nam  (Số 53)

    3. Kinh nghiệm quốc tế về công nghiệp hoá nông nghiệp nông thôn  

    Báo cáo:

    4. Báo cáo tình hình kinh tế tháng 2 và dự báo một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô tháng 3/ 2009 

    Thông tin chọn lọc:

    5. Một số nét về tinh hình kinh tế quý I và dự báo quý II - Số 18

    6. Khủng hoảng kinh tế thế giới ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam và kiến nghị

    Các  ấn phẩm thông tin dự kiến xuất bản theo kế hoạch năm 2009 

    Đặc san:

    1. Thực trạng thương mại nội địa và giải pháp phát triển - hoàn thành và phát hành tháng 4/2009

    2. Doanh nghiệp Việt nam giai đoạn khủng hoảng kinh tế toàn cầu - suy giảm kinh tế: Vai trò, xu thế phát triển và năng lực cạnh tranh - hoàn thành và phát hành tháng 6/2009

    3. Chính sách tiêu dùng trong nước của một số quốc gia - Kinh nghiệm đối với Việt Nam - Hoàn thành và phát hành tháng 7/2009

    4. Một Việt Nam 2020 phát hành tháng 9/2009 

    Thông tin chọn lọc:

    1. Đánh giá tình hình trạng thương mại trong nước và kiến nghị giải pháp (4/2009)

    2. Khủng hoảng kinh tế thế giới ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam và kiến nghị” (5/2009)

    3. Tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm, dự báo kinh tế Việt Nam 6 tháng cuối năm (6/2009)

    4. Chính sách tiêu dùng trong nước của một số quốc gia - Kinh nghiệm cho Việt Nam (7/2009)

    5. Khủng hoảng kinh tế thế giới ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam và kiến nghị” (8/2009) 

    III. Công tác nghiên cứu khoa học theo kế hoạch phê duyệt năm 2009 

    Đề tài khoa học cấp bộ:

    1. Chính sách và liên kết nhiều “Nhà” trong sự nghiệp chấn hưng và phát triển làng nghề truyền thống Việt Nam

    2. Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ nội dung trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) - kinh nghiệm quốc tế và giải pháp đối với Việt Nam

    3. Nghiên cứu mối quan hệ giữa chi phí trung gian và tăng trưởng, chất lượng tăng trưởng kinh tế

    4. Nghiên cứu tác động của một số nhân tố phía cung, phía cầu và năng suất đến tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu các ngành công nghiệp chế tác bằng mô hình I/O

    5. Phát triển DNVVN trong ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam - Những vấn đề đặt ra và biện pháp tháo gỡ

    6. Nghiên cứu ứng dụng mạng nơron trong cảnh báo kinh tế

    7. Xây dựng và ứng dụng mô hình kinh tế lượng trong phân tích đánh giá tăng trưởng ở Việt Nam

    8. Kinh nghiệm xây dựng các cực phát triển kinh tế Trung Quốc và bài học cho Việt Nam

    9. Ứng dụng mô hình NiGEM trong nghiên cứu đánh giá tác động kinh tế đến Việt Nam

    10. Đánh giá tương tác kinh tế giữa các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam 

    Đề tài cấp trung tâm phục vụ cho việc nghiên cứu cải tiến các công việc chuyên môn của các Ban trong Trung tâm (05 đề tài): 

    IV. Triển khai thực hiện các dự án theo kế hoạch phê duyệt năm 2009

    1. Hoàn thiện mở rộng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ phân tích, dự báo và cảnh báo kinh tế-xã hội

    2. Điều tra, đánh giá những tác động của kinh tế thế giới tới khả năng phát triển của kinh tế Việt Nam

    3. Điều tra khảo sát tình hình hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hoá

    4. Tăng cường nguồn lực thông tin phục vụ công tác dự báo và cảnh báo kinh tế - xã hội

    V. Xây dựng 02 dự án bổ sung:

    1. Tăng cường công tác phân tích, dự báo kinh tế-xã hội của Trung tâm

    2. Nâng cao trình độ năng lực của cán bộ Trung tâm để đáp ứng yêu cầu của công tác phân tích, dự báo, cảnh báo kinh tế-xã hội  

    VI. Hợp tác quốc tế:

    1. Chuẩn bị và hỗ trợ đoàn cán bộ của Trung tâm Thông tin Quốc Gia Trung Quốc sang Việt Nam để nghiên cứu khảo sát thị trường năng lượng từ 26-29/3/2009

    2. Xây dựng kế hoạch hợp tác với tổ chức SIDA Canada (làm việc với tham tán kinh tế Canada) về trao đổi hợp tác nâng cao năng lực về công tác phân tích, dự báo và cảnh báo kinh tế của Trung tâm.

    3. Hợp tác với KOIKA Hàn Quốc về đào tạo nguồn nhân lực và trao đổi chuyên môn 

    VII. Các hoạt động khác theo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT)
 
    1. Tiếp tục duy trì công tác dự báo về tình hình kinh tế thế giới, nghiên cứu và đánh giá các giải pháp ngăn chặn, phòng ngừa…

    2. Trung tâm kết hợp với Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Vụ kinh tế đối ngoại, Vụ tổng hợp kinh tế quốc dân làm đầu mối tiếp tục thực hiện việc tổ chức trao đổi thông tin thường xuyên hàng tháng với cộng đồng các nhà tài trợ và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam về tình hình kinh tế-xã hội trước khi làm báo cáo hàng tháng.

    3. Ngoài ra, Trung tâm tham gia vào đoàn chuyên gia trao đổi kinh nghiệm chống lạm phát, suy thoái kinh tế. Theo yêu cầu của Bộ Chính trị và Chính phủ nước bạn Lào và được sự nhất trí của Bộ Chính trị, Chính phủ Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức đoàn chuyên gia cấp cao sang Lào để trao đổi kinh nghiệm về chống lạm phát, suy thoái kinh tế kể từ ngày 1/4 đến 3/4/2009. Thành phần đoàn gồm: Bộ trưởng Bộ KH&ĐT làm trưởng đoàn, 01 Thứ trưởng Bộ KH&ĐT, 01 Thứ trưởng Bộ Tài chính, 01 Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các thành viên khác. Dự kiến sẽ tổ chức 02 phiên trao đổi, trong đó 01 phiên dành cho các cán bộ cấp cao, Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Trung ương Đảng và 01 phiên dành cho cán bộ từ cấp Thứ trưởng trở xuống. Trong kế hoạch làm việc sẽ có 05 báo cáo gồm: Báo cáo chung về chính sách (do Bộ trưởng Bộ KH&ĐT trình bày); Báo cáo về an sinh xã hội (do Thứ trưởng Bộ KH&ĐT trình bày); Báo cáo về chính sách tiền tệ (do Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trình bày); Báo cáo về chính sách tài khoá (do Thứ trưởng Bộ Tài chính trình bày); Báo cáo về tình hình kinh tế thế giới (Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương phối hợp với Trung tâm Thông tin & Dự báo Kinh tế- xã hội Quốc gia trình bày). 
    Trung tâm thông tin và Dự báo kinh tế- xã hội Quốc gia
Trích nguồn:
Tác giả:
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202