Giới thiệu ấn phẩm của trung tâm (SAVE)

Hoạt động của đoàn công tác và học tập tại Trung Quốc

Cập nhật lúc: 29/02/2008 12:00:00 AM

    Theo chương trình hợp tác giữa hai Chính phủ Việt Nam và Trung Quốc, Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã cử tiếp một đoàn sang công tác và học tập kinh nghiệm của Trung Quốc về công tác phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô, trong thời gian từ 17/12/2007 đến 15/1/2008. Dưới đây là nội dung báo cáo của Đoàn công tác: 

    Mục đích chính của chuyến công tác là học tập kinh nghiệm của Trung Quốc về công tác phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô, trong đó có kinh nghiệm xây dựng mô hình kinh tế phục vụ phân tích và dự báo, phân tích tác động của kinh tế thế giới, xây dựng hệ thống giám sát kinh tế (còn gọi là cảnh báo sớm).

    Chương trình làm việc

    Trong thời gian công tác ở Trung Quốc, đoàn đã có các buổi làm việc, nghe thuyết trình và trao đổi kinh nghiệm làm việc với một số cơ quan sau đây của nước bạn:

    · Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc Ủy ban Cải cách và Phát triển Trung Quốc (Cơ quan được giao tổ chức chuyến công tác)

    · Trung tâm Thông tin Quốc gia thuộc Ủy ban Cải cách và Phát triển Trung Quốc (Cơ quan có chức năng gần giống với Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội Quốc gia)

    · Các cơ quan, tổ chức khác ở Trung ương tham gia thực hiện công tác phân tích, dự báo và giám sát kinh tế của Trung Quốc như:

    - Vụ Tổng hợp thuộc Ủy ban Cải cách và Phát triển Trung Quốc

    - Tổng cục Thống kê

    - Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc

    - Đại Học Bắc Kinh

    · Các cơ quan địa phương tham gia thực hiện công tác phân tích, dự báo và giám sát kinh tế cấp địa phương như:

    - Viện nghiên cứu Phát triển Kinh tế thành phố Thành Đô (Tỉnh Tứ Xuyên);

    - Trung tâm Thông tin tỉnh Quý Châu

    - Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Quý Châu

    Kết quả thu được của chuyến công tác

    Thông qua việc thuyết trình của các chuyên gia Trung Quốc trong lĩnh vực phân tích, dự báo kinh tế và thảo luận, trao đổi ý kiến với nước bạn, đoàn đã được cung cấp những thông tin sau:

       -  Tổng quan tình hình phát triển kinh tế ở Trung Quốc từ khi bắt đầu cải cách và mở cửa năm 1978.

       -  Tình hình xây dựng và phát triển ngành phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô ở Trung Quốc.

       -  Tình hình xây dựng và ứng dụng các công cụ hỗ trợ phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô tại một số cơ quan và tổ chức của Trung Quốc.

       - Những kiến thức cơ bản về hệ thống giám sát kinh tế (hệ thống cảnh báo sớm).

Ngoài ra, đoàn cũng đã có buổi thảo luận về khả năng tiếp tục hợp tác với các cơ quan sau:

      -  Trung tâm Thông tin Quốc gia Trung Quốc: trong việc tiếp tục hỗ trợ Trung tâm Thông tin và Dự báo KT – XH Quốc gia phát triển công tác phân tích, dự báo kinh tế.

      -  Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Quý Châu: trong việc giới thiệu cho các doanh nghiệp Trung Quốc sang thăm và tìm hiểu cơ hội đầu tư ở Việt Nam và cùng hợp tác phát triển trang Web về Trung Quốc của Trung tâm Thông tin và Dự báo KT – XH Quốc gia.

    Một số kiến nghị

       - Qua các buổi thảo luận và trao đổi ý kiến với các chuyên gia Trung Quốc trong lĩnh vực phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô, đoàn công tác xin đề xuất một số kiến nghị sau:

    a) Về phương hướng phát triển công tác phân tích và dự báo

    · Để phát triển ngành phân tích và dự báo, cần tranh thủ sự ủng hộ của lãnh đạo cấp cao. Những cơ quan tổ chức ở Trung Quốc cũng nhận thấy rằng để phát triển tốt công tác phân tích và dự báo thì cần được sự ủng hộ mạnh mẽ của các cấp lãnh đạo.

    · Phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô là lĩnh vực cần có quá trình phát triển lâu dài và liên tục, cần có sự đầu tư mạnh mẽ để hình thành nên đội ngũ cán bộ có đủ khả năng và trình độ cũng như kinh nghiệm để phát triển phương pháp luận và công cụ hỗ trợ. Đặc biệt là các mô hình kinh tế, ngành phân tích và dự báo Trung Quốc đã có quá trình 20 năm phát triển, hiện vẫn được tiếp tục đầu tư mạnh mẽ.

    · Sự hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật của các nước phát triển như (Mỹ, Nhật, EU) trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng các mô hình phân tích và dự báo và hệ thống cảnh báo là rất quan trọng. Hầu hết các cơ quan, tổ chức ở Trung Quốc đều dựa vào sự hỗ trợ này, đặc biệt là giai đoạn đầu.

    · Công tác phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô ở Trung Quốc được nhiều cơ quan, tổ chức (Chính phủ, phi chính phủ và khu vực đại học, học viện, viện nghiên cứu) thực hiện. Các kết quả dự báo có thể có sự khác nhau và lệch so với thực tế, bạn coi đó cũng là điều bình thường.

    · Hệ thống cảnh bảo sớm không đơn thuần là công cụ định lượng, mà là kết hợp của cả công cụ định lượng và ý kiến đánh giá phân tích của chuyên gia để đưa ra những nhận định về trạng thái của nền kinh tế. Ngay trong quá trình xây dựng bộ chỉ tiêu cảnh báo cũng cần có ý kiến của chuyên gia.

    · Hệ thống cảnh báo sớm cũng cần có nhiều cơ quan như Chính phủ và phi chính phủ thực hiện, nhằm đảm bảo tính khách quan và đa dạng.

    b) Một số vấn đề về kỹ thuật

    · Các chuyên gia Trung Quốc khuyến nghị chỉ nên tập trung vào phát triển 1 - 2 công cụ hỗ trợ phân tích và dự báo, không nên đầu tư dàn trải nhiều công cụ, sẽ không đủ lực lượng cũng như nguồn lực để thực hiện. Nhiều tổ chức ở Trung Quốc chỉ sử dụng chuỗi số liệu thời gian và mô hình kinh tế lượng vào hỗ trợ phân tích và dự báo.

    · Không nên xây dựng các mô hình kinh tế quá lớn nhằm thực hiện nhiều nhiệm vụ, vừa tốn kém, vừa khó khăn về số liệu, lại khó thực hiện được các nhiệm vụ đề ra. Cách tiếp cận hợp lý nhất là chỉ nên xây dựng mô hình cỡ nhỏ để thực hiện 1 hoặc 2 nhiệm vụ cụ thể nào đó một cách hiệu quả.

    · Mô hình kinh tế ở Trung Quốc được sử dụng vào hai chức năng chính là mô phỏng phân tích chính sách và dự báo. Trong đó, nhiều cơ quan phân tích và dự báo coi trọng chức năng phân tích chính sách của mô hình.

    · Chuỗi thời gian của số liệu không nên quá dài. Đó là do kinh tế Trung Quốc cũng như Việt Nam đang phát triển nhanh, biến động của các chỉ tiêu kinh tế trong một thời gian dài là rất lớn. Nhiều tổ chức của Trung Quốc chỉ lấy chuối số liệu 10 năm.

    c) Về khả năng tiếp tục hợp tác

    · Cần tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của Trung Quốc trong phát triển công tác phân tích, dự báo. Tuy Trung Quốc không phải là nước hàng đầu trong lĩnh vực này, những kinh nghiệm của bạn, cả thành công và thất bại, rất có ích cho chúng ta. Cả hai nước đều đang chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa sang kinh tế thị trường và có mức độ phát triển tương tự, nên công tác phân tích và dự báo kinh tế có nhiều điểm tương đồng.

    · Trung tâm Thông tin Quốc gia Trung Quốc là cơ quan có chức năng tương tự như Trung tâm Thông tin và Dự báo KT - XH Quốc gia, nên việc hợp tác về chuyên môn giữa hai cơ quan là rất phù hợp.

    · Xúc tiến hợp tác với Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của tỉnh Quý Châu trong việc giới thiệu cho các doanh nghiệp Trung Quốc sang thăm và tìm hiểu cơ hội đầu tư ở Việt Nam và trong trao đổi thông tin./.

Trích nguồn:Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia
Tác giả:
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202