Giới thiệu ấn phẩm của trung tâm (SAVE)

Báo cáo kết quả học tập và công tác về kinh ‎nghiệm xây dựng và vận hành CSDL kinh tế - xã hội tại ‎Trung tâm Thông tin Quốc gia Trung Quốc.

Cập nhật lúc: 28/02/2008 12:00:00 AM
    Trong những năm qua, Trung Quốc đã đạt được những thành tựu lo lớn về kinh tế. Thực lực kinh tế, sức mạnh tổng hợp và địa vị quốc tế của Trung Quốc được nâng cao rõ rệt. Nhiều năm liền, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc luôn đạt trên 10%, Trung Quốc đã được đánh giá là "kỳ tích phát triển kinh tế thế giới". Cũng trong những năm qua, Trung Quốc đã khống chế có hiệu quả những nhân tố không ổn định  trong quá trình phát triển, chiến thắng những thách thức của dịch bệnh và thiên tai lớn, ứng phó thành công với những biến đổi sau khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới... Để đạt được những thành tựu đó có một phần đóng góp không nhỏ của công tác thông tin dự báo kinh tế Trung Quốc.
   >>Báo cáo kết quả học tập và công tác về kinh ‎nghiệm xây dựng và vận hành CSDL kinh tế - xã hội tại ‎Trung tâm Thông tin Quốc gia Trung Quốc.

    Công tác thông tin dự báo kinh tế tại Trung Quốc luôn được chú trọng và đề cao kể từ khi Trung Quốc tiến hành cải cách và mở cửa nền kinh tế.Từ năm 1996, Mạng thông tin kinh tế Trung Quốc được thành lập. Đây là cơ quan chuyên vận hành cơ sở dữ liệu Trung Quốc trực thuộc Trung tâm thông tin Quốc gia Trung Quốc. Đến nay, mạng lưới thông tin kinh tế đã bao phủ trên toàn quốc, trở thành một hệ thống hoàn chỉnh từ cấp huyện đến cấp trung ương.  Trong thời gian từ ngày 22/10/2007 đến ngày 20/11/2007, Đoàn cán bộ Trung tâm Thông tin & Dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia đã đến học tập và nghiên cứu về kinh nghiệm của Trung Quốc  trong việc xây dựng và vận hành CSDL kinh tế -xã hội tại Trung tâm thông tin quốc gia Trung Quốc và một số địa phương khác. Sau gần 01 tháng học tập nghiên cứu, đoàn đã thu hoạch được nhiều thông tin bổ ích và bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng và vận hành CSDL kinh tế -xã hội. Sau đây là báo cáo về kết quả của đoàn trong thời gian học tập tại Trung Quốc:

    I. Mục đích nghiên cứu

    Đoàn công tác của Trung tâm tham gia khoá học sẽ tìm hiểu các nội dung:

    1. Giới thiệu chung

    -  Thành tựu của Trung Quốc trong công tác thông tin, dự báo kinh tế vĩ mô Trung Quốc

    - Vai trò của tin học hoá đối với phát triển kinh tế

    - Giới thiệu khái quát về cơ sở dữ liệu của Trung tâm thông tin Quốc gia Trung Quốc

    2. Tổ chức hệ thống thông tin trong điều kiện thị trường

    - Thu thập thông tin không theo đường hành chính

    - Phân biệt cung cấp thông tin theo nhiệm vụ chính trị và theo yêu cầu thị trường

    - Vấn đề “Thương mại hoá thông tin”

    - Quy trình quản lý hệ thống mạng lưới, trạm và số liệu trong hệ thống thông tin

    -  Quản lý, giám sát thông tin kinh tế

    - Cách thu thập, xử lý thông tin trong cơ sở dữ liệu đưa đến đối tượng sử dụng khác nhau

    -  Cách để đảm bảo an ninh mạng lưới và an ninh số liệu

  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202