Chính sách - Pháp luật


 • Chính sách mới cho công nghiệp hỗ trợ

  18/03/2016

  Cuối năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 111/2015/NĐ-CP quy định các chính sách hỗ trợ, chính sách ưu đãi nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ.  Và ...

 • Các hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi thuế thu nhập Doanh nghiệp

  14/01/2016

  Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 212/2015/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều...

 • Bắt đầu triển khai soạn thảo Dự thảo Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa

  30/12/2015

  Thực hiện Nghị quyết số 89/2015/QH13 của Quốc hội khóa 13, kỳ họp thứ 9 thông qua n gày 09/6/2015 về điều chỉnh chương xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ quốc hội khóa 13, năm 2015 và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Quyết định số...

 • Việt Nam đã có Luật Khí tượng thủy văn

  17/12/2015

  Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13 đã thông qua một văn bản luật vô cùng quan trọng đó là Luật Khí tượng thủy văn. Luật Khí tượng thủy văn bao gồm 10 chương, 57 điều. Đây là một văn bản luật sẽ tạo ra khung khổ pháp lý, là bước thay đổi quan trọng...

 • Những điểm mới trong luật kế toán sửa đổi 2015

  08/12/2015

  Dự thảo Luật kế toán sửa đổi đã được quốc hội thông qua chiều 20/11 với với 391 đại biểu tán thành, chiếm 79,155 tổng số đại biểu tham gia biểu quyết.

 • Quốc hội thông qua Luật thống kê (sửa đổi)

  01/12/2015

   Sáng 23/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật thống kê (sửa đổi) với với tỷ lệ 84,21% số đại biểu có mặt tán thành. Luật Thống kê (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2017.

 • So sánh Luật Hợp tác xã năm 2012 với Luật Hợp tác xã năm 2003

  25/11/2015

  Luật hợp tác xã 2012 chủ yếu làm rõ hơn bản chất, tổ chức quản lý của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; quyền, nghĩa vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thành viên hợp tác xã, thành viên liên hiệp hợp tác xã; tiếp thu những quy định pháp luật...

 • Các nguyên tắc chung về PPP

  25/11/2015

   Về bản chất, PPP là phương thức đầu tư trong đó khu vực công và khu vực tư trở thành đối tác của nhau, cùng tham gia đầu tư thực hiện các dự án phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội để cung cấp dịch vụ công.

 • Ngừng nhận nộp thuế bằng tiền mặt từ 1/12

  25/11/2015

  Ngân hàng thương mại sẽ không chấp nhận cho doanh nghiệp nộp thuế bằng tiền mặt, chỉ chấp nhận nộp thuế bằng hình thức điện tử, bắt đầu từ tháng 12 tới.

 • Những kiến thức cơ bản về TPP

  16/10/2015

   Sau năm năm đàm phán, ngày 5/10 vừa qua, 12 nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP - Trans-Pacific Partnership) đã đạt được thỏa thuận lịch sử về việc cắt giảm hàng loạt hàng rào thuế quan từ mặt hàng ô tô cho đến gạo.

12345678910
(Trang 9 / 10)

Tìm kiếm

Tìm kiếm nâng cao  
Số lượt truy cập : 1097202