Báo cáo khác


  • Tình hình kinh tế trong nước 9 tháng đầu năm 2016

    01/11/2016

    Với quyết tâm và nỗ lực mạnh mẽ của chính phủ nhằm thực hiện kế hoạch tăng trưởng, nền kinh tế cũng đã có dấu hiệu phục hồi nhẹ, chủ yếu là do tốc độ tăng trưởng trở lại ở khu vực NLTS và có cải...

  • Dự báo tăng trưởng của kinh tế thế giới 2016

    27/04/2016

    Tăng trưởng kinh tế thế giới trong 2016 được dự báo tiếp tục ảm đảm. Theo IMF (4/2016),  IMF dự báo kinh tế toàn cầu chỉ tăng trưởng 3,2% trong năm nay-đây cũng là mức dự báo của NCIF đưa ra...

12(Trang 2 / 2)

Tìm kiếm

Tìm kiếm nâng cao  
Số lượt truy cập : 1097202