Phân tích và Dự báo


 • Tăng cường thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

  27/09/2005

      Cùng với các thành tựu chung của cả nước, năm qua lĩnh vực thu hút và sử dụng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã đạt nhiều thành tựu quan trọng. Trong 16 năm qua, chúng ta đã cấp phép cho hơn 6100 dự án với tổng số vốn đầu tư lên tới...

 • Đâu tư nước ngoài còn thiếu quy hoạch trong dài hạn

  27/09/2005

      Kể từ khi Luật Đầu tư trực tiếp nước ngoài ra đời (1987) đến nay, sự phát triển của thành phần kinh tế này ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam. Nhìn vào bức tranh FDI cho thấy sự đóng góp...

 • Số liệu

  27/09/2005

   Tăng vốn 6 tháng đầu năm 2005, phân theo ngành  (tính tới ngày 20/6/2005)  STT  Ngành  Số lượt  TVĐT tăng  Vốn PĐ tăng  I  Công nghiệp        174         754,603,833           246,089,184  CN nặng          89         395,934,897          ...

 • Danh mục các văn bản pháp quy

  27/09/2005

  MỤC LỤC VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ FDI Ở VIỆT NAM                Tên văn bảnNgày kýCQ kýLoại văn bản1Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ĐTNN tại VN số 18/2000/QH10 9/6/2000QHLuật2Nghị quyết  số 09/2001/NQ-CP về tăng cường thu hút và nâng cao hiệu...

 • Tình hình thực hiện vốn đầu tư nước ngoài năm 2004

  15/09/2005

      Năm 2004 là năm có nhiều hứa hẹn cho vốn đầu tư nước ngoài (FDI), cùng với việc đạt được cam kết mới về nguồn 3,4 tỷ USD từ các nhà tài trợ, tổng vốn FDI vào Việt Nam năm nay đạt tới ngưỡng 4 tỷ USD, tăng 900 triệu so với năm 2003, mức cao nhất...

Tìm kiếm

Tìm kiếm nâng cao  
Số lượt truy cập : 1097202