ASEAN


  • ASEAN có thể giảm bớt tác động khủng hoảng nợ

    31/05/2012

    Thặng dư tài khoản vãng lai lớn và những ảnh hưởng tích cực của các nền kinh tế thành viên "hoạt động khả quan" thuộc Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) đối với phần còn lại của khối có thể giúp giảm bớt những tác động của khủng hoảng nợ công ở...

  • Tình hình thực hiện chính sách trợ giá nông sản của Thái Lan

    29/05/2012

    NCEIF - Từ đầu tháng 10/2011 đến nay, Chính phủ Thái Lan đã triển khai hàng loạt chương trình thu mua trợ giá nông sản. Mục tiêu của các chương trình thu mua này nhằm nâng đỡ mặt bằng giá nông sản trên thị trường nội địa, theo đó đời sống đông đảo...

12(Trang 2 / 2)

Tìm kiếm

Tìm kiếm nâng cao  
Số lượt truy cập : 1097202